Sao Mai Ngọc Anh: Phạm Anh Khoa ngông cuồng, bản năng nhưng không ác ý