Sao Hollywood và những lần từ chối “khéo” vai diễn

Tom Cruise là sao Hollywood có quyết định đúng đắn khi không nhận vai diễn Iroman. Ảnh nguồn: Mnet.
Tom Cruise là sao Hollywood có quyết định đúng đắn khi không nhận vai diễn Iroman. Ảnh nguồn: Mnet.
Tom Cruise là sao Hollywood có quyết định đúng đắn khi không nhận vai diễn Iroman. Ảnh nguồn: Mnet.
Lên top