"Sám hối" là động lực để Anh Thư trở lại với diễn xuất

Anh Thư đánh dấu sự trở lại với phim "Sám hối". Ảnh: NVCC.
Anh Thư đánh dấu sự trở lại với phim "Sám hối". Ảnh: NVCC.
Anh Thư đánh dấu sự trở lại với phim "Sám hối". Ảnh: NVCC.
Lên top