“Sài Gòn trong cơn mưa” ấn định ngày ra rạp

"Sài Gòn trong cơn mưa" là bộ phjm hứa hẹn cho sự "bùng nổ" sắp tới tại các rạp trên toàn quốc. Ảnh: NV.
"Sài Gòn trong cơn mưa" là bộ phjm hứa hẹn cho sự "bùng nổ" sắp tới tại các rạp trên toàn quốc. Ảnh: NV.
"Sài Gòn trong cơn mưa" là bộ phjm hứa hẹn cho sự "bùng nổ" sắp tới tại các rạp trên toàn quốc. Ảnh: NV.
Lên top