Running Man Việt Nam bị chê thiếu công bằng với Kim Jong Kook

Trương Thế Vinh xé bảng tên Kim Jong Kook thành công nhờ siêu năng lực "khóa chân".  Ảnh: Đông Tây Promotion.
Trương Thế Vinh xé bảng tên Kim Jong Kook thành công nhờ siêu năng lực "khóa chân". Ảnh: Đông Tây Promotion.
Trương Thế Vinh xé bảng tên Kim Jong Kook thành công nhờ siêu năng lực "khóa chân". Ảnh: Đông Tây Promotion.
Lên top