Rũ bỏ hình ảnh dịu dàng, Khánh Ngân đội Phạm Hương sexy hết cỡ với bikini