Rowan Akitson tiết lộ từng căng thẳng khi vào vai Mr. Bean

Rowan Atkinson tiết lộ những căng thẳng khi vào vai Mr. Bean. Ảnh nguồn: Xinhhua.
Rowan Atkinson tiết lộ những căng thẳng khi vào vai Mr. Bean. Ảnh nguồn: Xinhhua.
Rowan Atkinson tiết lộ những căng thẳng khi vào vai Mr. Bean. Ảnh nguồn: Xinhhua.
Lên top