Rosé - Blackpink vừa lập 2 kỉ lục, BTS đã có thêm MV đạt 1 tỉ view

BTS và Blackpink tạo ra nhiều kỉ lục mới. Ảnh: Xinhua.
BTS và Blackpink tạo ra nhiều kỉ lục mới. Ảnh: Xinhua.
BTS và Blackpink tạo ra nhiều kỉ lục mới. Ảnh: Xinhua.
Lên top