Rosé - Blackpink và loạt thành tích khủng: Đáng chú ý là chiếc cúp đầu tay

Rosé - Blackpink vừa có chiếc cúp đầu tay tại Show Champion. Ảnh: Xinhua,
Rosé - Blackpink vừa có chiếc cúp đầu tay tại Show Champion. Ảnh: Xinhua,
Rosé - Blackpink vừa có chiếc cúp đầu tay tại Show Champion. Ảnh: Xinhua,
Lên top