Rosé - Blackpink lập nút vàng YouTube, sắp có thêm MV 100 triệu view

Rosé - Blackpink lập nút vàng YouTube. Ảnh: Xinhua.
Rosé - Blackpink lập nút vàng YouTube. Ảnh: Xinhua.
Rosé - Blackpink lập nút vàng YouTube. Ảnh: Xinhua.
Lên top