Rosé - Blackpink là nghệ sĩ Kpop solo đầu tiên làm được điều này

Rosé - Blackpink xuất hiện trên show truyền hình Mỹ. Ảnh: Xinhua.
Rosé - Blackpink xuất hiện trên show truyền hình Mỹ. Ảnh: Xinhua.
Rosé - Blackpink xuất hiện trên show truyền hình Mỹ. Ảnh: Xinhua.
Lên top