Rosé - Blackpink “gây bão” với những hình ảnh trong album solo

Rosé - Blackpink "gây bão" khi công bố hình ảnh đầu tiên trong album solo đầu tay. Ảnh nguồn: Xinhua.
Rosé - Blackpink "gây bão" khi công bố hình ảnh đầu tiên trong album solo đầu tay. Ảnh nguồn: Xinhua.
Rosé - Blackpink "gây bão" khi công bố hình ảnh đầu tiên trong album solo đầu tay. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top