Rose - Blackpink được ấn định thời gian ra album, người hâm mộ vẫn nổi giận

Rose - Blackpink sẽ có sản phẩm riêng vào tháng 9? Ảnh: YG
Rose - Blackpink sẽ có sản phẩm riêng vào tháng 9? Ảnh: YG
Rose - Blackpink sẽ có sản phẩm riêng vào tháng 9? Ảnh: YG
Lên top