Rosé - Blackpink công phá Spotify 2021 nhưng có vượt qua BTS?

BTS vẫn đang có lợi thế trước Blackpink. Ảnh: Xinhua.
BTS vẫn đang có lợi thế trước Blackpink. Ảnh: Xinhua.
BTS vẫn đang có lợi thế trước Blackpink. Ảnh: Xinhua.
Lên top