Rộ tin đồn Trấn Thành và Hari Won kết hôn vào ngày 25.12