Regé-Jean Page được đề cử cho vai diễn điệp viên 007

Nam diễn viên Regé-Jean Page được đề cử cho vai diễn kế nhiệm điệp viên 007. Ảnh nguồn: Xinhua.
Nam diễn viên Regé-Jean Page được đề cử cho vai diễn kế nhiệm điệp viên 007. Ảnh nguồn: Xinhua.
Nam diễn viên Regé-Jean Page được đề cử cho vai diễn kế nhiệm điệp viên 007. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top