Red Velvet vượt thành tích TWICE và Blackpink

Red Velvet vượt TWICE và Blackpink ở thành tích mới. Ảnh: Xinhua.
Red Velvet vượt TWICE và Blackpink ở thành tích mới. Ảnh: Xinhua.
Red Velvet vượt TWICE và Blackpink ở thành tích mới. Ảnh: Xinhua.
Lên top