Red Velvet đang trở lại ấn tượng cùng Blackpink, TWICE, BTS

Red Velvet gây ấn tượng khi trở lại Kpop cùng Blackpink, TWICE. Ảnh: Xinhua.
Red Velvet gây ấn tượng khi trở lại Kpop cùng Blackpink, TWICE. Ảnh: Xinhua.
Red Velvet gây ấn tượng khi trở lại Kpop cùng Blackpink, TWICE. Ảnh: Xinhua.
Lên top