Red Velvet có cúp thứ 3 nhờ Queendom sau khi thắng BTS

Red Velvet thắng BTS để giành chiếc cup thứ 3 khi trở lại. Ảnh: Xinhua
Red Velvet thắng BTS để giành chiếc cup thứ 3 khi trở lại. Ảnh: Xinhua
Red Velvet thắng BTS để giành chiếc cup thứ 3 khi trở lại. Ảnh: Xinhua
Lên top