Rapper Young Uno: "Sự sáng tạo ở thế hệ trẻ sẽ giúp Rap Việt thêm sắc màu"

Rapper Young Uno có những chia sẻ về Rap Việt. Ảnh: Lao Động.
Rapper Young Uno có những chia sẻ về Rap Việt. Ảnh: Lao Động.
Rapper Young Uno có những chia sẻ về Rap Việt. Ảnh: Lao Động.
Lên top