Rap Việt mùa 2 chính thức ấn định ngày phát sóng

Dàn giám khảo, huấn luyện viên Rap Việt mùa 1. Ảnh: Vie Channel.
Dàn giám khảo, huấn luyện viên Rap Việt mùa 1. Ảnh: Vie Channel.
Dàn giám khảo, huấn luyện viên Rap Việt mùa 1. Ảnh: Vie Channel.
Lên top