Rap Việt "chuyển mình" và cái giá của sự nổi tiếng

Rap Việt đang nhận chỉ trích vì những sản phẩm có ngôn từ phản cảm. Ảnh: NSCC.
Rap Việt đang nhận chỉ trích vì những sản phẩm có ngôn từ phản cảm. Ảnh: NSCC.
Rap Việt đang nhận chỉ trích vì những sản phẩm có ngôn từ phản cảm. Ảnh: NSCC.
Lên top