Rap Kids bị phản ứng mạnh mẽ sau buổi casting

Các thí sinh nhí trong buổi casting đợt 1 cuộc thi Rap Kids. Ảnh: BTC.
Các thí sinh nhí trong buổi casting đợt 1 cuộc thi Rap Kids. Ảnh: BTC.
Các thí sinh nhí trong buổi casting đợt 1 cuộc thi Rap Kids. Ảnh: BTC.
Lên top