Ra biển lớn sao cứ đi đường tắt

Cảnh phim "Người lắng nghe: Lời thì thầm". Ảnh chụp qua màn hình
Cảnh phim "Người lắng nghe: Lời thì thầm". Ảnh chụp qua màn hình
Cảnh phim "Người lắng nghe: Lời thì thầm". Ảnh chụp qua màn hình
Lên top