"Quỳnh búp bê" sẽ có phần 2, diễn viên tiết lộ thời gian khởi quay

Nhân vật Cảnh là một "ẩn số" của Quỳnh búp bê.
Nhân vật Cảnh là một "ẩn số" của Quỳnh búp bê.
Nhân vật Cảnh là một "ẩn số" của Quỳnh búp bê.