Quốc Trường: "Rất khó khi tôi phải bóp cổ, bạo hành dã man Bảo Anh"

Quốc Trường - Bảo Anh. Ảnh: ĐPCC.
Quốc Trường - Bảo Anh. Ảnh: ĐPCC.
Quốc Trường - Bảo Anh. Ảnh: ĐPCC.
Lên top