Quốc Cơ - Quốc Nghiệp lại xác lập kỷ lục thế giới mới

Màn trình diễn của anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp.
Màn trình diễn của anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp.
Màn trình diễn của anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp.