Quang Hà dời liveshow do cháy cung Việt Xô, Đan Trường, Lệ Quyên động viên

Lên top