Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quán quân Sao Mai Thu Hằng bạo tay chi 2 tỉ cho dự án âm nhạc đầu tay