Quán quân, á quân The Face Viet Nam trình diễn tại Seoul Fashion Week

Mạc Trung Kiên trình diễn trong show của D-Antidote.
Mạc Trung Kiên trình diễn trong show của D-Antidote.
Mạc Trung Kiên trình diễn trong show của D-Antidote.
Lên top