Quản lý của Hari Won đồng loạt lên tiếng mỉa mai Vy Oanh