Quân A.P - chiến binh đầu tiên lộ diện của "The Heroes 2021"

Quân A.P là chiến binh đầu tiên lộ diện trong "The Heroes 2021". Ảnh: BTC
Quân A.P là chiến binh đầu tiên lộ diện trong "The Heroes 2021". Ảnh: BTC
Quân A.P là chiến binh đầu tiên lộ diện trong "The Heroes 2021". Ảnh: BTC
Lên top