“Quá nhanh quá nguy hiểm” sẽ kết thúc theo phong cách Marvel?

Trong 9 phần của "Quá nhanh quá nguy hiểm", Vin Diesel chỉ không tham gia phần 2 vì kịch bản... tầm thường. Ảnh: AFP
Trong 9 phần của "Quá nhanh quá nguy hiểm", Vin Diesel chỉ không tham gia phần 2 vì kịch bản... tầm thường. Ảnh: AFP
Trong 9 phần của "Quá nhanh quá nguy hiểm", Vin Diesel chỉ không tham gia phần 2 vì kịch bản... tầm thường. Ảnh: AFP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top