PSY, BlackPink và BTS cùng sở hữu MV tỉ view của Kpop

Lên top