Phượt thủ quyết trả lời câu 15 của Ai là triệu phú: "Tôi muốn chơi tới bến"

Trần Đặng Đăng Khoa là người đầu tiên trong lịch sử Ai là triệu phú đi đến câu cuối và chấp nhận trả lời. Ảnh: NVCC.
Trần Đặng Đăng Khoa là người đầu tiên trong lịch sử Ai là triệu phú đi đến câu cuối và chấp nhận trả lời. Ảnh: NVCC.
Trần Đặng Đăng Khoa là người đầu tiên trong lịch sử Ai là triệu phú đi đến câu cuối và chấp nhận trả lời. Ảnh: NVCC.
Lên top