Phương Trinh Jolie kể về "cái Tết chua xót nhất cuộc đời"