Phương Oanh tung hứng ăn ý với Mạnh Trường trong "Cuộc hẹn cuối tuần"

Phương Oanh - Mạnh Trường cùng tham gia chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần". Ảnh: VTV
Phương Oanh - Mạnh Trường cùng tham gia chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần". Ảnh: VTV
Phương Oanh - Mạnh Trường cùng tham gia chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần". Ảnh: VTV
Lên top