Phúc Nguyễn: Nếu chọn lại vẫn sẽ chọn Phương Khánh đi thi Hoa hậu Trái đất

Hoa hậu Trái đất Phương Khánh. Ảnh: Internet
Hoa hậu Trái đất Phương Khánh. Ảnh: Internet
Hoa hậu Trái đất Phương Khánh. Ảnh: Internet
Lên top