"Phù thuỷ" hình ảnh gốc Việt - Vincent Trần: "Không muốn giới hạn bản thân"

"Phù thuỷ" Vincent Trần là thành công khi hỗ trợ hình ảnh cho các ngôi sao hạng A thế giới. Ảnh: NVCC.
"Phù thuỷ" Vincent Trần là thành công khi hỗ trợ hình ảnh cho các ngôi sao hạng A thế giới. Ảnh: NVCC.
"Phù thuỷ" Vincent Trần là thành công khi hỗ trợ hình ảnh cho các ngôi sao hạng A thế giới. Ảnh: NVCC.
Lên top