Phim “Vùng đất câm lặng 2” tiếp tục dời lịch chiếu

Vì dịch COVID-19, phim “Vùng đất câm lặng  2” tiếp tục dời lịch chiếu. Ảnh nguồn: Xinhua.
Vì dịch COVID-19, phim “Vùng đất câm lặng 2” tiếp tục dời lịch chiếu. Ảnh nguồn: Xinhua.
Vì dịch COVID-19, phim “Vùng đất câm lặng 2” tiếp tục dời lịch chiếu. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top