Phim truyện Trung Quốc chứa nhiều cảnh nóng, khoe cơ thể sẽ bị cấm chiếu

Phim "Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn" nói về tình yêu và thù hận giữa gia tộc cũng đối mặt với lệnh cấm chiếu. Ảnh: ST
Phim "Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn" nói về tình yêu và thù hận giữa gia tộc cũng đối mặt với lệnh cấm chiếu. Ảnh: ST
Phim "Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn" nói về tình yêu và thù hận giữa gia tộc cũng đối mặt với lệnh cấm chiếu. Ảnh: ST
Lên top