Phim truyền hình “Sex and the City” chính thức trở lại màn ảnh

Phim truyền hình "Sex and the City" trở lại với khán giả sau một thời gian vắng bóng. Ảnh nguồn: Xinhua.
Phim truyền hình "Sex and the City" trở lại với khán giả sau một thời gian vắng bóng. Ảnh nguồn: Xinhua.
Phim truyền hình "Sex and the City" trở lại với khán giả sau một thời gian vắng bóng. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top