Phim “Thời gian lương thần mỹ cảnh” bị chê nhạt

Phim “Thời gian lương thần mỹ cảnh” không nhận được sự đánh giá cao ngay từ những tập đầu tiên. Ảnh: Xinhua
Phim “Thời gian lương thần mỹ cảnh” không nhận được sự đánh giá cao ngay từ những tập đầu tiên. Ảnh: Xinhua
Phim “Thời gian lương thần mỹ cảnh” không nhận được sự đánh giá cao ngay từ những tập đầu tiên. Ảnh: Xinhua
Lên top