Phim "Tân Tế Công" của Trần Hạo Dân bất ngờ "hot" trở lại

Trần Hạo Dân trong phim “Tân Tế Công". Ảnh nguồn: Xinhua.
Trần Hạo Dân trong phim “Tân Tế Công". Ảnh nguồn: Xinhua.
Trần Hạo Dân trong phim “Tân Tế Công". Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top