Phim “Percy Jackson” sẽ ra mắt phiên bản truyền hình

Phim “Percy Jackson” sẽ có phiên bản phim truyền hình. Ảnh: Xinhua
Phim “Percy Jackson” sẽ có phiên bản phim truyền hình. Ảnh: Xinhua
Phim “Percy Jackson” sẽ có phiên bản phim truyền hình. Ảnh: Xinhua
Lên top