“Phim nghệ thuật bơ vơ” và “tạp phẩm” phục vụ “tạp mỹ”

Các đại biểu tham dự hội thảo “Các xu hướng vận động của văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay - Thực trạng và định hướng phát triển”. Ảnh: VĂN ĐỨC
Các đại biểu tham dự hội thảo “Các xu hướng vận động của văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay - Thực trạng và định hướng phát triển”. Ảnh: VĂN ĐỨC