Phim mới không giúp Nhiệt Ba, Dương Dương vượt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba, Vương Nhât Bác là các sao Hoa ngữ được quan tâm nhất tháng 7 vừa qua. Ảnh: Xinhua.
Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba, Vương Nhât Bác là các sao Hoa ngữ được quan tâm nhất tháng 7 vừa qua. Ảnh: Xinhua.
Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba, Vương Nhât Bác là các sao Hoa ngữ được quan tâm nhất tháng 7 vừa qua. Ảnh: Xinhua.
Lên top