Phim kinh dị "Soul" của Malaysia tham gia tranh Oscar 2021

Phim kinh dị "Soul" của Malaysia sẽ được cử đi tranh giải tại Oscar. Ảnh nguồn: Mnet.
Phim kinh dị "Soul" của Malaysia sẽ được cử đi tranh giải tại Oscar. Ảnh nguồn: Mnet.
Phim kinh dị "Soul" của Malaysia sẽ được cử đi tranh giải tại Oscar. Ảnh nguồn: Mnet.
Lên top