Phim “Hometown Cha-Cha-Cha” đạt thành tích rating ấn tượng

Phim “Hometown Cha-Cha-Cha” đạt thành tích rating cao nhất từ khi phát sóng cho đến nay. Ảnh: Xinhua
Phim “Hometown Cha-Cha-Cha” đạt thành tích rating cao nhất từ khi phát sóng cho đến nay. Ảnh: Xinhua
Phim “Hometown Cha-Cha-Cha” đạt thành tích rating cao nhất từ khi phát sóng cho đến nay. Ảnh: Xinhua
Lên top