Phim Hoa ngữ của Tiêu Chiến - Dương Tử lập thành tích "khủng"

Tiêu Chiến và Dương Tử kết hợp trong phim mới. Ảnh: Xinhua.
Tiêu Chiến và Dương Tử kết hợp trong phim mới. Ảnh: Xinhua.
Tiêu Chiến và Dương Tử kết hợp trong phim mới. Ảnh: Xinhua.
Lên top